Michael Lynges Køreskole MICHAEL LYNGE'S KØRESKOLE   -   DIN KØRESKOLE I NYKØBING SJÆLLAND BEDRE & NYE PRISER FRA NOVEMBER 2023! DIFFERENTIERET LEKTIONSPRIS.
 

Kom godt i gang med dit kørekort til traktor (kat. TR/MR)

TEORI-/HOLDSTART:
For at køreskolen kan starte et traktorteorihold op, kræves det at der er min. 5-6 stk. på holdet.
Priser for traktorteori er 3000.- per elev og en kørelektionen er på 550.-. Vi kører altid 2x 45 min..

Ligeså er det et krav at du SELV stiller med en godkendt traktor og påhængsvogn jf. reglerne. Se længere nede på denne side.

Jo hurtigere du finder den "røde tråd" og kan de øvelser jf. kørekortbekendtgørelsen bilag 7 for traktorer mm. og kan gennemføre og beherske, jo hurtigere kommer du videre i køreuddannelsen.
Hvis du har svært ved at finde den "røde tråd", vil jeg naturligvis gøre alt for at hjælpe dig.
Med pædagogiske forklaringer og støtte vejleder og guider jeg dig, således du vil forstå hvad der skal til for at lære at betjene køretøjet korrekt og naturligvis køre efter de regler som loven foreskriver.

Med smil og grin - og alvor når det er nødvendigt - finder du hurtigt ud af - trods alt det du skal lære - så er det sjovt at tage kørekort. :-)

Traktor teoriundervisning.
Der kan undervises i teori som klasse eller pc. Det er op til holdet.
Kørekortbekendtgørelsen siger ikke meget om hvordan teoriundervisningen skal gennemføres. Dog stilles der følgende krav til teoriprøven:

Bilag 7.III. af KK BKG - klik her og læs

Hvordan og hvor meget teoriundervisning er der på et hold? Det er meget individuelt, men typisk på 8-11 aftener á 2x45 min.
Traktorteorien kan være svær, da det hele er udenadslære og skal kunne inden en teoriprøve.
Priser for traktorteori er 3000.- per elev ved 11 teoriundervisningsaftener.
Ekstrateoriundervisning samt diverse tillægspakker kan tilbydes mod betaling.

Traktor øvelseskørsel.
Kørekortbekendtgørelsen siger ikke meget om hvordan en øvelseskørsel og køreprøve for alle som ønsker traktorkørekort skal ske og forløbe og hvordan undervisningen skal gennemføres.

Men lidt siger de forskell. bilag dog:
Køreprøvens formål: Formålet med køreprøven er, at det skal bedømmes, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få udstedt kørekort.

Som regel mødes vi første gang et sted hvor vi kan starte stille og roligt op.
Der bruger du ca. 10 min. på at lære traktoren og de regler at kende som kørelæreren har for kørsel med traktor. Bl.a. radio kommunikation m.m..

Derefter triller vi stille og roligt på de mindre trafikerede veje, hvor du lærer at styre og bestemme/forstå/vurdere hastigheden.
Betjene gear, bremser, speeder og radiokommunikation, osv..
Det er et krav at du stiller med egen godkendt traktor og påhængsvogn jf. reglerne:

1. Traktoren skal have en egenvægt på mindst 2.000 kg med en tilkoblet påhængsvogn med en egenvægt på mindst 800 kg.
Følgende traktorer kan anvendes til øvelseskørsel og praktisk prøve:

1) En registreret traktor.
2) En godkendt traktor.
3) En ikke registreret traktor.

Hvis de under pkt. 2 og 3 nævnte traktorer anvendes, skal politiets tilladelse indhentes før kørslen.
Tilladelsen skal medbringes under kørslen. Køretøjerne skal være ansvarsforsikrede.
Påhængsvogne til traktorer nævnt under pkt. 2 og 3 skal ikke være registrerede.

2. Dokumentation fra politiet for tilladelses til øvelseskørsel skal fremvises ved 1. kørsel.
3. Dokumentation fra forsikringsselskab (uanset pkt. 1.1, 1.2, 1.3) at vogntoget må bruges til øvelseskørsel skal fremvises ved 1. kørsel.
4. Vogntoget skal være i lovlig og sikkerhedsmæssigt stand. Dvs. alle lys/lygter/refelkser, styretøj, bremser, tilkoblingsanordning, m.m., skal være lovlige og godkendte.
5. Vogntoget skal på egen foranstaltning og regning fragtes frem/tilbage til Holbæk ved øvelseskørsel samt køreprøve.


Bilag 7.III. af KK BKG - klik her og læs


"Det skal være sjovt at tage kørekort!"


INTRA for aktive køreelever.

Email:
Password:

Ny INTRA-bruger?
(Ikke tilmelding til teori!)Holdstart personbil:
(computer/tavle)


Tilmelding til et TEORIHOLD
via dette link her!


Marts - 5 ledige pladser
April - 3 ledige pladser
Maj - 2 ledige pladser
Juni - 3 ledige pladser

[Dato for teoristart]
10. Jun 2024 kl. 16:00
7. Aug 2024 kl. 16:00
12. Aug 2024 kl. 16:00
14. Aug 2024 kl. 16:00
9. Sep 2024 kl. 16:00
12. Sep 2024 kl. 16:00
BEDRE & NYE PRISER i 2024!
DIFFERENTIERET LEKTIONSPRIS.

Se mere her - klik her.