Michael Lynges Køreskole MICHAEL LYNGE'S KØRESKOLE   -   DIN KØRESKOLE I NYKØBING SJÆLLAND BEDRE & NYE PRISER FRA NOVEMBER 2023! DIFFERENTIERET LEKTIONSPRIS.
 

Kørekort til 17-årige.

Det er netop vedtaget at man nu som 17 år gammel kan tage kørekort under samme vilkår som de 18-årige fra den 1/1-2017.

Det foregår på præcis samme måde som det allerede foregår i dag med 18 årige.
Dvs. man går til teori og tager køretimer på samme vilkår og måde som i dag hvis man er 18 år eller over.
Du skal så bestå en teoriprøve hhv. køreprøve. Når denne er bestået, må du køre bil med en ledsager jf. ordningen og de regler der er for ledsagere.

Folketinget har besluttet, at 17-årige fremover må tage kørekort. I første omgang dog kun som en forsøgsperiode på 3 år. Baggrunden for denne forsøgsperiode er, at unge nye bilister har ti gange højere risiko for at være involveret i en ulykke de første to år som bilist. Tyskland har haft gode resultater/erfaringer med denne ordning, som har givet langt færre ulykker hos unge bilister, når de har en voksen ved siden af sig det første år inden de selv sætte sig alene bag rattet.

Regler for kørekort til 17 årige:

• Du må starte på kørekort (teori), når du er 16 år og 9 måneder gammel.
• 17-årige skal igennem nøjagtigt den samme køreundervisning som 18-årige og ældre nyerhverver skal i dag.
• Den 17-årige skal, ligesom 18-årige skal det i dag, have bestået både teori og praksis, inden de kan få deres kørekort udleveret.
• Det er den 17 åriges ansvar at sikre sig at ledsageren har en gyldigt kørekort.

Ledsagerregler:

• Fungerer som ledsager under kørslen.
• Skal sidde på forreste passagersæde.
• Under kørslen skal have sit kørekort på sig og på forlangende vise det til politiet.
• På alle tidspunkter under kørslen skal være opmærksom på omkringværende trafikale forhold.
• Bistå den 17 årige fører med korrekt råd og vejledning.
• På alle tidspunkter under kørslen skal være i stand til at føre køretøjet i overensstemmelse med færdselslovens almindelige regler.
• Er mindst 30 år.
• Har haft førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 10 år.
• Er i besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil), der er udstedt i Danmark.
• Ikke har været frakendt førerretten betinget eller ubetinget i de seneste 10 år.
Ledsagerblanket for 17 årige kan downloades her.


Det anbefales at læse denne vejledning fra sikkertrafik.dk - klik her.

ledsager

Ved tilmelding hos Michael lynges Køreskolen SKAL 17 årige fremvise/udlevere en fuldmagt af begge forældre/værge inden teoristart. Denne fuldmagt samt den gældende regler, betingelser & aftaler fremsendes efter en tilmelding på et given teorihold/teoristart.
"Det skal være sjovt at tage kørekort!"


INTRA for aktive køreelever.

Email:
Password:

Ny INTRA-bruger?
(Ikke tilmelding til teori!)Holdstart personbil:
(computer/tavle)


Tilmelding til et TEORIHOLD
via dette link her!


Marts - 5 ledige pladser
April - 3 ledige pladser
Maj - 2 ledige pladser
Juni - 3 ledige pladser

[Dato for teoristart]
10. Jun 2024 kl. 16:00
7. Aug 2024 kl. 16:00
12. Aug 2024 kl. 16:00
14. Aug 2024 kl. 16:00
9. Sep 2024 kl. 16:00
12. Sep 2024 kl. 16:00
BEDRE & NYE PRISER i 2024!
DIFFERENTIERET LEKTIONSPRIS.

Se mere her - klik her.