Michael Lynges Køreskole MICHAEL LYNGE'S KØRESKOLE   -   DIN KØRESKOLE I NYKØBING SJÆLLAND BEDRE & NYE PRISER FRA NOVEMBER 2023! DIFFERENTIERET LEKTIONSPRIS.
 

(Husk at ligge besked hvis tlf-svaren går i gang).

Som generhverver gør du det meget nemt for dig selv ved at benytte den populære interaktiv teoriundervisning vha. computer/kørelærer.
Se længere nede ang. teoriundervisning.
Teoriundervisningen foregår på Vesterbro nr 56, tv. i Nykøbing Sjælland.


Jeg har fået en betinget dom - hvad nu?
Har du været uheldigt at få en betinget dom kan du generhverve dit kørekort jf. domsskriften. Der er visse forudsætninger for at du kan få lov til at beholde/generhverve dit kørekort. Her nogle typiske spørgsmål og svar.

Jeg har fået en betinget dom pga. alkohol, for mange klip/ulykke/hastighedsoverskridelse eller andet - hvad så nu?
Betinget Frakendelse. Hvis du er blevet taget for spirituskørsel med en promille under 1,20 og du har haft kørekort i mere end 3 år, har du fået en betinget frakendelse.

Du har således stadig kørekortet og må køre bil og skal bestå en "Kontrollerende Køreprøve" (dvs. både en teori- og en køreprøve) inden for en tidsfrist, der er givet af Politiet jf. din dom. Fristen er som regel 6 måneder og gælder fra den dag, hvor du vedkender dig tilsigelsen eller får dommen.

Er der involveret alkohol i din dom, skal du gennemføre et ATN-Kursus det kræves at du aktiv søger første ledige kursus.
Se http://www.at-kurser.dk/
Dette ATN kursusbevis må max. være 1 år gammelt når din kørekortsansøgning bliver sendt til Borgerservice.

Om du ønsker teoriundervisning er helt op til dig selv.
Dog anbefales det på det kraftigste at du modtager undervisning.

Hvad sker der hvis jeg dumper min teori- eller køreprøve?
Hvis du dumper til enten teoriprøve eller praktisk prøve, inddrages dit kørekort og førerret på stedet, og du får først et (dit) kørekort igen når du har bestået teoriprøven og selve køreprøven. I mellemtiden må du ikke køre bil. Ligeså skal et nyt prøvegebyr betales for at beramme en ny teori-/køreprøve. Tidsfristen ophæves hvis ikke du består en af prøverne.

Hvad sker der med mit MC og/eller lastbil/bus kørekort hvis jeg dumper min teori- eller køreprøve 3 gange?
Du vil miste førerretten til alle kategorier og skal derfor erhverve disse påny jf. kørekortbekendtgørelsen.


Jeg har fået en ubetinget dom - hvad nu?
Har du været uheldigt at få en ubetinget dom kan du generhverve dit kørekort jf. domsskriften. Der er visse forudsætninger for at du kan få lov til at beholde/generhverve dit kørekort. Her nogle typiske spørgsmåk og svar.

Jeg har fået en ubetinget dom pga. alkohol - hvad så nu?
Hvis du er blevet taget for spirituskørsel med en promille over 1,20, har du sikkert fået en ubetinget frakendelse. Du har afleveret dit kørekort og fået en dom hvor du i en periode (f.eks. 3 år) ikke må køre bil.
Du må gå til en teori-/køreprøve 1 måned før "dommen" udløber. Dvs starte på teoriundervisning og kørsel ca. 1-3 måneder før.

Hvis du havde flere kategorier i dit kørekort - og du har været uden førerret i mere end tre år, generhverver du kun til bil. Øvrige kategorier skal erhverves ved særskilt kontrollerende prøve.

Er der involveret alkohol i din dom, skal du gennemføre et ATN-Kursus det kræves at du aktiv søger første ledige kursus.
Se http://www.at-kurser.dk/
Dette ATN kursusbevis må max. være 1 år gammelt når din kørekortsansøgning bliver sendt til Borgerservice.

Om du ønsker teoriundervisning er helt op til dig selv.
Dog anbefales det på det kraftigste at du modtager undervisning.


Jeg har fået en "kørselsforbud" dom - hvad nu?
Har du været uheldigt at få et kørselsforbud kan du generhverve dit kørekort jf. domsskriften. Der er visse forudsætninger for at du kan få lov til at beholde/generhverve dit kørekort. Her nogle typiske spørgsmåk og svar.

Inden du kan generhverve dit kørekort skal følgende ske:
- du skal have modtaget din dom.
- du skal have taget min. 8 teorilektioner jf. kørekortsbekendtgørelsen.
- du skal have kørt min. 8 kørelektioner jf. kørekortsbekendtgørelsen.
- dette skal godkendes af Borgerservice inden der kan bestilles en teoriprøve.
- når din kørekortsansøgning med indhold er godkendt skal en TP bestås.
- når du har bestået en TP skal en KP bestås og du har dit kørekort igen.

Er der involveret alkohol i din dom, skal du gennemføre et ATN-Kursus det kræves at du aktiv søger første ledige kursus.
Se http://www.at-kurser.dk/
Dette ATN kursusbevis må max. være 1 år gammelt når din kørekortsansøgning bliver sendt til Borgerservice.Fordelen med kombineret computer/tavleundervisning:
- få dit kørekortpå kort tid.*
- der springes ALDRIG noget undervisning over som i gammeldags klasse-/tavleundervisning.
- du kan hele tiden få repeteret undervisningen.
- du kan repetere den gennemførte teori hjemme! (Dog må du ikke gå forud, medmindre du er generhverver)
- det er meget flot og pædagogisk bygget op.
- teoriundervisningen foregår via computers/tavle hvor videoer og billeder samt oplysningssedler/opgavesedler som
understøtter teoriundervisningen.
- teoriundervisningen foregår også med klasseundervisning til enkelte emner jf. den nye lov om IT teoriundervisning. Gælder ikke generhverver.
- du vil få alt af vide hvad der skal læres. Intet bliver sprunget over.
- en kørelærer vil og er altid til stede.
- perfekt for generhverver.
- når den godkendte teorilektion er gennemført tilfredsstillende, kan du frit øve dig hjemme på de lektioner der ER
gennemført på køreskolen.
- du vil ALTID få den undervisning du har betalt for.
- du vil lære HELE teorien og få ALT at vide.
- der bliver ikke sprunget over noget.
- du kan altid holde pause hvis du ønsker at ryge, telefonere, hente kaffe osv.
- du vil altid få en forklaring på emner du ikke forstår.
- der vil være teoriprøver som understøtter den praktiske køreundervisning.
- der vil være mulighed for 36 tilgænlige teoriprøver ud over den lovpligtige undervisning som vil hjælpe dig med at være bedst forberedt til teoriprøven.
- der vil være mulighed for 21 tilgænlige emnebestemte teoriprøver ud over den lovpligtige undervisning som vil hjælpe dig med at være bedst forberedt til teoriprøven.
- efter hver teorilektion vil du få en kontrolprøve så du kan være sikker på at have forstået teoriundervisningen.
- der er teorilektioner/teoriemner som undervises som tavleundervisning. Bla. trafikantadfærd, fart/alkohol/narkotika & selebrug
samt glatbaneteori m.m.


Hvordan tilmelder jeg mig og skal jeg starte på "et hold"?

Nej, som generhverver skal du IKKE på "et hold" - det erdig frit for hvor meget undervisning du ønsker at modtage.
Dog anbefales det krafttig at du gennemfører al undervisning på køreskolen og repetere hjemme inden din teoriprøve.

Kontakt kørelæreren og forhør dig hvornår du kan starte op.

Åbningstider for teorilokalet:
Mandag kl 18.00-20.00
Onsdag kl 18.00-20.00
Vintertid kl 17.00-20.00

Du vil blive introduceret godt og grundigt i teoriundervisningssystemet og skal sidde alene ved en computer men hvor
kørelæreren vil være lige i nærheden hvis du har brug for hjælp. Det er meget nemt. Selv for dem som ikke har forstand på
PC'er er det nemt. Du vil have et headset på og gennemgår undervisningen stille og roligt. Efter hver teorilektion,
skal du lave en kontrolprøve som du skal kunne besvare med 80% rigtige svar før du må gå videre til næste teorilektion.

Teorien skal være kombineret med øvelseskørsel. Se lektionsplanen som du får udleveret. Gælder ikke generhverver.

Iflg. loven skal alle nyerhverver minimum have modtaget teoriundervisning over x antal lektioner á 45 minutter. (Gælder ikke generhverver)
Der vil altid være en kørelærer tilstede som kan hjælpe dig.


*Forudsat behandlingstiden hos offentlig myndighed, samt ventetid hos politiet er kort + beståelse af TP/KP sker 1. gang.
Der forventes/kræves en aktiv deltagelse af køreeleven i teori-/køreundervisningen samt aldersbetingelserne er
opfyldt for at køreskolen kan opfylde dette ønske!

Lektionsplan samt UV-plan skal altid følges. Gælder ikke generhverver.

** Dog skal du overholde reglerne for kørekortbekendtgørelsen som bl.a. siger du højst må have 3 måneders pause. Gælder ikke for generhverver.

Køreskolen har altid fra 1. dag undervist følgende emner såsom; alkohol, fart, narkotika, adfærd, trafikantadfærd
samt "holdningsbestemt undervisning" i klassehold og/eller i samtale/undervisning med kørelæreren. Derfor betyder den
nye lov om om IT baseret teori undervisning til kørekort de store forandringer eller tilpasninger for denne kørekskole ikke meget. Køreskolen har altid ment, at adfærd samt holdninger skal undervises i klassehold med interaktivitet/dialog mellem køreelever og lærer.

*Forudsat behandlingstiden hos offentlig myndighed, samt ventetid hos politiet er kort + beståelse af TP/KP sker 1. gang. Der forventes/kræves en aktiv deltagelse af køreeleven i teori-/køreundervisningen (evt. ATN) for at køreskolen kan opfylde dette ønske!

"Det skal være sjovt at tage kørekort!"


INTRA for aktive køreelever.

Email:
Password:

Ny INTRA-bruger?
(Ikke tilmelding til teori!)Holdstart personbil:
(computer/tavle)


Tilmelding til et TEORIHOLD
via dette link her!


Marts - 5 ledige pladser
April - 3 ledige pladser
Maj - 2 ledige pladser
Juni - 3 ledige pladser

[Dato for teoristart]
10. Jun 2024 kl. 16:00
7. Aug 2024 kl. 16:00
12. Aug 2024 kl. 16:00
14. Aug 2024 kl. 16:00
9. Sep 2024 kl. 16:00
12. Sep 2024 kl. 16:00
BEDRE & NYE PRISER i 2024!
DIFFERENTIERET LEKTIONSPRIS.

Se mere her - klik her.